Energie prikkels.

Leestijd ongeveer: 3 minuten.

Het is duidelijk dat er wat gebeuren moet. Onze medelanders in Groningen mogen niet in de kou komen te zitten. Niet omdat de verwarmingen het niet meer doen maar omdat de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen de huizen zo tochtig maken dat het koude Nederlandse klimaat de vrije hand krijgt in de huizen. Het is duidelijk, de gaskraan moet dicht!

De gevolgen van de gaswinning zullen nog decennia, net zoals bepaalde gebieden in Limburg nog geregeld te maken hebben met verzakkingen die veroorzaakt worden door de steenkoolwinning, de provincie blijven teisteren. Natuurlijk is het veel te laat dat er op politiek niveau de gevolgen doordringen en dat er iets gedaan moet worden. De opbrengsten van de grote gasvelden werkte als een blinddoek voor het besef wat de gevolgen zouden zijn. Eigenlijk is het al veel langer bekent wat de gevolgen zijn van het structurele uitputting van de reserves. De miljarden zijn veilig!

Er moet haast gemaakt worden. Nederland moet voldoen aan de internationale afspraken omtrent de milieu normen die gemaakt zijn. Nee, de miljarden die in Groningen uit de grond gehaald zijn, zijn niet besteed aan het bij voorbaat milieu vriendelijk maken van ons land. Het is goed geweest voor de internationale concurrentie positie van de Nederlandse economie. Veel van deze in de schoot geworpen “extra” financiële injecties zijn ten goede gekomen aan de voornamelijk aan de randstad verbonden investeringen. De uitgebreide infrastructuur met als zijn financiële voordelen zijn voornamelijk gericht op de grote steden, de rest van Nederland heeft het moeten doen met wat fooien.

Huizen bouwen met het oog op de toekomstige eisen wordt pas gestimuleerd nadat bekent werd dat de gasopbrengsten eigenlijk volledig zouden moeten komen te vervallen. Ok, er waren hier en daar wel wat kleine gesubsidieerde projecten waarmee gestimuleerd werd om duurzame energie op te wekken maar veel stelde dat niet voor. Nee, nu bekent wordt dat wij als Nederlanders het straks zonder deze extra miljarden zouden moeten stellen wordt er naarstig  gezocht naar alternatieven.

De verdiende miljarden zijn onderhand verdwenen in de zakken van de groot verdieners. De aandeelhouders, verbonden aan de multinationals, die optimaal gebruik hebben kunnen maken van de investeringen in de infrastructuur. Geld dat niet bij de Nederlandse bevolking terecht is gekomen.

Opeens moet er een inhaalslag gemaakt worden. De nadruk ligt opeens volledig op het zo efficiënt omgaan met energie. Decennia lang heeft een klein gedeelte van de, voornamelijk multinationals, hun zakken kunnen vullen met de opbrengsten van het Groningse gas en nu wordt de rest van onze samenleving geconfronteerd met exorbitante hoge bedragen. Huizen moeten extra geïsoleerd worden. Er wordt geadviseerd om de installatie van traditionele CV ketels te verbieden en de bestaande exemplaren te vervangen door warmtepompen. Dure investeringen die vrijwel volledig door de samenleving gedragen moeten worden. Door het wegvallen van het relatief goedkope gas wordt daarnaast de energie ook te duur.

Het is wel heel raar dat de spastische manier waarop de overheid opeens de nadruk legt op energie zuinig bouwen en renoveren van huizen na het wegvallen van de Gas Miljarden. Is het misschien wel eens minder om het milieu te sparen als dan het lijkt? Een beetje laat en ja, de extra miljarden hadden eens in de samenleving gestoken moeten worden in plaats van dat ze ten goede kwamen van de zaken die economisch vooruitstrevend zouden zijn.

Ach ja, de gewone man betaald wel, de financieringsinstellingen zijn geduldig en het geduld van de Groningers raakt langzaam op!

Yosy