Magneettherapie vergoed door zorgverzekeraar.

Leestijd ongeveer: < 1 minuut.

Behandeling van een depressie door middel van Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) wordt vanaf heden vergoed door een drietal zorgverzekeraars. Dit naar aanleiding van een advies van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De therapie is veilig en zou op wetenschappelijke gronden effectief kunnen zijn bij 3 op de 10 patiënten bij wie medicijnen en gesprekstherapieën onvoldoende werken. Zilveren Kruis, De Friesland en VGZ hebben daarom besloten om TMS te vergoeden in combinatie met traditionele gesprekstherapieën. Ook van andere verzekeraars wordt verwacht dat zij dit voorbeeld zullen volgen.

Behandeling en vergoeding

Bij TMS krijgt de patiënt een elektromagnetische spoel om het voorhoofd. Deze geeft elektrische pulsen af die de hersencellen kunnen aanzetten tot meer of minder activiteit. Daarmee kan een balans worden hersteld in de prefrontale hersenschors: het deel in de hersenen waar emoties worden gecontroleerd. De behandeling is niet zwaar en wordt dagelijks, 20 minuten per keer uitgevoerd in een speciale praktijk. In Nederland zijn een aantal psychologiepraktijken waar de behandeling mogelijk is.

Patiënten krijgen de magneettherapie pas vergoed als andere behandelmethoden onvoldoende effectief zijn gebleken. Vergoeding geschiedt via de basisverzekering. Het wettelijke eigen risico van 385 euro is van toepassing.

Bron: Zorgwijzer

%d bloggers liken dit: