Wat stemt Geert Wilders?

Leestijd ongeveer: 4 minuten.

Ik kwam het volgende artikel tegen op de Facebook pagina DE R-OVERHEID en SAMENLEVING. Vond het wel de moeite waard.

De zorg, sociale zekerheid, of het milieu, regelmatig laat de PVV een ‘links’ geluid horen. Maar politiek gaat niet alleen over praten, maar vooral over stemmen. Wij keken wat Geert Wilders in 2015 zoal stemde bij moties van de SP.

Volgens premier Rutte is Geert Wilders eigenlijk heel links, als je zou kijken naar zijn programma. Nou, daar kunnen we heel weinig sociaals in vinden. Het uitsluiten van bevolkingsgroepen is niet links, rijken nog minder belasting laten betalen evenmin. Maar wat stemt Geert Wilders nou werkelijk? We geven een inkijkje in zijn werkelijke stemgedrag. In de Tweede Kamer, maar ook van de PVV-fracties in Almere en in Den Haag.

WILDERS TEGEN DE THUISZORGMEDEWERKERS
De PVV zegt erg begaan te zijn met de zorg voor gewone mensen, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Toch stemde de PVV op 22 januari 2015 tegen voorstellen van de SP om te voorkomen dat bij thuiszorgmedewerkers het loon wordt ingehouden en te verzekeren dat arbeidsvoorwaarden worden behouden. Op 28 januari stemde Wilders tegen een motie van de SP om ontslag van medewerkers in de thuiszorg te voorkomen.

WILDERS TEGEN EXTRA GELD VOOR DE ZORG
Een maand later maakte de PVV het zo mogelijk nog bonter. Op 11 februari stemde Wilders tegen een SP-voorstel om het eigen risico voor ouderen en chronisch zieken af te schaffen. Op 25 juni zelfs tegen ons voorstel om 2 miljard extra te investeren in de zorg, geld dat het jaar daarvoor op de plank was blijven liggen. Op 6 november kreeg ons voorstel voor een publieke basisverzekering evenmin steun van Wilders.

GEEN WONING VOOR HENK EN INGRID
Wilders zegt dat hij het oneerlijk vindt dat vluchtelingen een woning krijgen, terwijl ‘Henk en Ingrid’ op de wachtlijst staan. Maar een motie van de SP om te stoppen met de verdere liberalisering van de woningmarkt en met de verkoop van sociale huurwoningen (2 september en 8 oktober 2015) steunde hij niet. Ook als de woningnood hoog is, moeten corporaties een flinke verhuurdersheffing blijven betalen (2 september).

DE WINST VAN BEDRIJVEN GAAT VOOR ALLES
Wilders is een oud-VVD’er. Dat merk je goed als het gaat om de belangen van bedrijven. Als de SP op 5 november voorstelt bij toekomstige handelsverdragen te zorgen dat niet nóg meer marktwerking in de zorg wordt afgedwongen, stemt de PVV gewoon tegen. ‘Dierenvriend’ Dion Graus stemde op 20 januari 2015 tegen ons voorstel om bij handelsverdragen dierenwelzijn, consumenten- en voedselveiligheid veilig te stellen.

WILDERS KIEST VOOR HET GROTE GRAAIEN
Op 1 juli stemde Wilders tegen ons voorstel voor onderzoek naar de gevolgen voor Nederland van belastingontduiking door multinationals. Maar ook het gegraai door politici kan op zijn goedkeuring rekenen. Als de SP op 22 juni voorstelt om twee ton die de Tweede Kamer heeft voor ‘loopbaanbegeleiding’ van Kamerleden te besteden om gewone mensen in de WW aan het werk te helpen, stemt de PVV opmerkelijk genoeg tegen.

EERLIJKER DELEN? DE PVV STEMT TEGEN
Een motie van de SP om mensen met hoge inkomens meer belasting te laten betalen – en mensen met een lager inkomen minder (4 februari 2015); of om grote vermogens een eerlijker belasting te laten betalen (11 maart); ons voorstel om een miljonairsbelasting in te voeren (17 september), het stuit allemaal op een ‘nee’ van de PVV. Hier verraadt Wilders opnieuw zijn ware aard en blijkt hij weer een rasechte VVD’er.

WILDERS WEIGERT STEEDS ONS TE STEUNEN
Oplossen van problemen van mensen met schulden (25 mei 2015); aanpakken van loverboys en huiselijk geweld (4 juni); kleinere klassen in het basisonderwijs (10 juni); extra steun voor gezinnen met kinderen die opgroeien in armoede (2 december); sociale werkvoorzieningen behouden (17 november); nutteloze sollicitatieplicht voor ouderen afschaffen (2 december). Wilders weigert telkens weer om ons te steunen.

GEEN STEUN VOOR DERADICALISERING
Wilders wil niet dat vluchtelingen naar Nederland komen, maar steunt evenmin een voorstel van de SP om opvang in de regio veilig te stellen (29 april 2015). We moeten radicalisering in ons eigen land aanpakken, maar Wilders steunt de SP niet als we een goed programma willen opzetten voor deradicalisering (28 januari 2015). Zelfs een onderzoek naar succesvolle deradicalisering (17 december) mogen we niet starten.

GEEN RECHT VOOR GEWONE MENSEN
Gewone mensen die hun recht zoeken hoeven op de hulp van de PVV niet te rekenen. Een motie van de SP om mensen met een laag inkomen hulp te bieden bij een Juridisch Loket (14 april 2015) werd door Wilders verworpen. Evenals ons voorstel om slachtoffers en nabestaanden meer spreekrecht te geven (27 mei). Hij verdedigt wel dat grote bedrijven deals kunnen sluiten met overheden, zonder tussenkomst van de rechter (9 april).

%d bloggers liken dit: