De PVV, “Het Program!”

Leestijd ongeveer: 5 minuten.

Ik schrijf het liefst mijn stukken zelf maar soms hoef je het niet zelf te schrijven omdat iemand anders het al geschreven heeft. Voor mijn geheugen, om te bewaren;

De PVVDe uitvoering van het PVV-programma zal leiden tot groot maatschappelijk onheil

De NSB verzette zich in haar democratische tijd niet zo tegen joden toen als de PVV tegen moslims nu

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 5 november stond het ‘Plan-Wilders’. Nadat de PVV-leider eerder de natie met zijn partijprogramma met het beruchte A-viertje had laten kennis maken, komt hij nu met een uitgebreidere versie. Eerder al reageerde ik in NRC-Handelsblad op de korte versie van zijn programma, nu doe ik het nog eens dunnetjes over op de langere. Ik analyseerde de tekst op punten die mij opvielen en de belangrijkste daarvan voorzie ik in dit artikel van commentaar.

De grootsheid en identiteit van onze natie

Een van de rode lijnen in het programma is de grootsheid van de Nederlandse natie en haar vermogen problemen op te lossen. Immers:

‘Voor ons is niets onmogelijk. Wij zijn Nederlanders.’

En om dat te adstrueren meldt het programma onder andere de volgende bijzondere daden:

‘Wij hebben New York gesticht en Australië ontdekt.’

Het was Nieuw Amsterdam, dat later New York werd, maar een kniesoor die daarop let. Wel vind ik het altijd weer bizar als gesteld wordt dat ‘wij’ of ‘Europa’ andere werelddelen ontdekt hebben. Die waren namelijk allang ontdekt, namelijk door de mensen die daar al generaties lang woonden. Dus zo bijzonder is die Nederlandse prestatie niet.

En waar indertijd prinses Máxima beweerde dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat komt het PVV-programma met een voorzichtige eerste stap tot een definitie:

‘Op onze vlag staan rode, witte en blauwe strepen. Het rood van onze identiteit, het wit van onze vrijheid en het blauw van de waarheid.’

Ik vind de uitleg van de kleurensymboliek fascinerend. Was wit niet de kleur van de onschuld en maagdelijkheid, blauw de kleur van de hoop en rood de kleur van de liefde? Dan deelt dus de vrijheid  haar kleur met onschuld en maagdelijkheid; de waarheid deelt haar kleur met de hoop en onze identiteit deelt haar kleur met de liefde. De vergelijkingen bieden een scala aan interpretaties maar ik kan er geen –Hollandse- pindakaas van maken. Bovendien weet ik nu nog steeds niet wat de kern van onze identiteit is, behalve dat zij rood is.

Ons land: afgepakt én weggegeven

Opvallend is verder het drama dat ons land is overkomen:

‘Verworden tot een vreemde in uw eigen land. Dat moet veranderen. Want dit is ons land. En het wordt van u afgepakt. En ik pak het voor u terug.’

Opvallend in dit citaat is dat er geen onderwerp staat: wie pakt ons land van ons af? De zin in kwestie is passief: ‘het wordt van u afgepakt’. Nu weet een beetje PVV-watcher wel beter: het zijn natuurlijk de moslims die ons ons land afpakken. En wat zegt het programma dan over die moslims? Het is opvallend dat de zinnen waar het over onze grote vijand gaat niet reppen van personen van vlees en bloed maar van een begrip, islam:

‘Ik heb het over de terreur van de islam.’

En:

‘De islam zegt ons te willen vermoorden. De koran laat daar geen enkele twijfel over bestaan.’

Maar islam kan nooit terreur bedrijven noch kan islam moorden. Dat kunnen alleen mensen doen. Waarom zegt het programma dat dan niet gewoon? Bijvoorbeeld: ‘Moslims willen ons vermoorden. Ik heb het over de terreur van moslims.’ Wel, dan krijg je het probleem dat je alle moslims over een kam scheert en, wellicht wijs geworden door het proces dat nu tegen Wilders loopt op grond van zijn minder-Marokkanen uitspraken neemt het programma wat gas terug. Toch zijn er ongezouten opmerkingen over moslims van vlees en bloed:

‘Meer dan één op de tien moslims in Nederland vindt het acceptabel om geweld te gebruiken vanuit de islam’.

Overigens  hebben die moslims wel handlangers, zoals blijkt uit volgende citaat:

‘Kom in verzet – democratisch en geweldloos- tegen de elite die uw land weggeeft.’

Het kan dus nog erger: er is ook nog de elite die ons land weggeeft. Het land wordt dus enerzijds afgepakt en anderzijds weggegeven.

De redder des vaderlands

Hoe gaan we geschetste dreiging het hoofd bieden? Wel, dat gaat Geert Wilders hoogstpersoonlijk doen:

‘Ik zal ons mooie land beschermen als ik het voor het zeggen krijg. En dat kan alleen als we het deïslamiseren.’

En hij verwacht veel steun van de bevolking want:

‘Nederlanders beseffen donders goed dat er weliswaar gematigde moslims bestaan maar zeker geen gematigde islam.’

En:

‘Meer dan driekwart vindt dat de islam geen verrijking is voor Nederland.’

Omineuze strijdtaal

En dan wordt de taal echt strijdbaar:

‘Kom in verzet – democratisch en geweldloos-‘. ‘Laten we samen ons land bevrijden.’ ‘We moeten ons land bevrijden’.

Natuurlijk, ik zou ook zeggen als ik oproep tot verzet dat dat democratisch en geweldloos moet zijn; het moest er nog bij komen dat dat niet het geval zou zijn. Maar ik vind de oproep omineus klinken en dat gevoel wordt nog versterkt door een laatste citaat:

‘Als een volk in beweging komt, dan wordt alles haalbaar. Een sterk en soeverein land … waar de islam de deur wordt gewezen’.

De verwijzing naar ‘een volk’ roept zelfs bij de naïefste lezer een onaangenaam gevoel op. Er is niet zoiets als ‘een volk’. Een volk is per definitie verdeeld. En, ik heb het al eens eerder gezegd, je hebt de vergelijking met het fascisme en nationaal-socialisme (“Volk, sta op, en storm breek los“) niet nodig om vast te stellen dat de uitvoering van het PVV-programma  zal leiden tot groot maatschappelijk onheil en dat wordt nog bevestigd door de laatste zinsnede van het citaat, namelijk daar waar gesteld wordt dat ‘de islam de deur wordt gewezen’. Want hoe wijs je ‘de islam’ de deur? Door moskeeën af te breken? Vast. Door de Koran te verbieden? Ongetwijfeld. Maar nog meer en vooral door de moslims zelf de deur te wijzen; zij zijn immers de dragers van ‘de islam’.

Het is een rampzalig scenario dat volgens het programma best gerealiseerd kan worden want werd eerder al niet gezegd dat ‘voor ons niets onmogelijk is’?

Het is het weerzinwekkendste programma ooit van een politieke partij in ons land. Zelfs de NSB verzette zich in haar democratische tijd niet zo tegen joden toen als de PVV tegen moslims nu.

Jan Jaap de Ruiter schreef eerder twee boeken over het gedachtegoed van de PVV, die beide vrij te downloaden zijn. Klik hier en hier.

Dit artikel is eerlijk gekopieerd van The Post Online. (November 2016).

%d bloggers liken dit: