Hoe Sociaal Is De PVV Werkelijk?

Leestijd ongeveer: 3 minuten.

pvvloesjeEen lijst van Doorbraak met het stemgedrag van de PVV van de afgelopen periode op het gebied van sociale maatregelen toont het ware gezicht van deze club. Zwaar asociaal! De massamedia verspreidt de one-liners van Wilders ruimschoots waardoor het lijkt alsof Wilders een uiterst sociaal beleid voorstaat. Niet is minder waar. Hier volgt zijn echte stemgedrag.

PVV stemde

1. Voor voorstellen die hogere “eigen bijdragen” in de zorg mogelijk maken.

2. Voor bezuinigingsvoorstellen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb).

3. Voor bezuinigingsvoorstellen gericht op de begeleiding van ouderen in de dagopvang.

4. Tegen het voorstel van een meer inkomensafhankelijke premie. Mensen met een hoog inkomen betalen meer aan zorgpremie, zodat mensen met een laag en middeninkomen minder kwijt zijn aan zorgpremie.

5. De PVV stemt in met voorstellen die leiden tot een hoger “eigen risico” in de zorg.

6. Tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen.

7. Tegen voorstellen om het wettelijk recht op jeugdzorg in stand te houden.

8. Voor bezuinigingsvoorstellen gericht op jonggehandicapten.

9. Tegen het invoeren van een Balkenende norm in de zorg. Deze norm zou er voor kunnen zorgen dat meer zorggeld aan de zorg besteed kan worden in plaats van dat geld in de zakken van directeuren en managers verdwijnt.

10. Voor het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting.

11. Voor winstuitkeringen in de zorg. Zorggeld wordt daardoor niet aan zorg besteed wordt en verdwijnt in de zakken van aandeelhouders.

12. Voor het korten op de huurtoeslag.

13. Tegen het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie).

14. Tegen het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing. Dankzij deze vrijstelling hoeven minder sociale huurwoningen verkocht te worden en kan meer bijgebouwd worden.

15. De PVV stemt structureel tegen maatregelen om armoede te bestrijden.

16. Tegen invoering van de miljonairsbelasting waardoor gat tussen arm en heel rijk zou kunnen slinken.

17. De PVV stemt structureel voor voorstellen ten behoeve van het ontleden van de sociale huursector.

18. Voor de “verhuurdersheffing” waardoor woningstichtingen en woningcorporaties financieel gedwongen zijn om veel sociale huurwoningen te verkopen en onvoldoende woningen kunnen bijbouwen.

19. Tegen het omzetten van de “verhuurdersheffing” naar “bouw-investeringsplicht” De bouwplicht van woningstichtingen en corporaties zorgt ervoor dat ze moeten gaan bouwen en renoveren.

20. Daarnaast is de PVV van mening dat gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning mogen wonen.

21. Voor het bevriezen van alle lonen in de publieke sector.

22. Tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

23. Voor bezuinigingen op de sociale werkplaatsen.

24. Tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

25. Tegen behoud en verbetering voorzieningenniveau van openbaar vervoer in het landelijke gebied.

26. Tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems.

27. Tegen het voorstel tot openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan.

28. Voor het leenstelsel in het onderwijs. Dit is een drempel om door te leren voor veel jongeren uit gezinnen zonder hoog inkomen.

29. De PVV zegt tegen elke opvang te zijn, dus niet voor opvang van mensen in nood.

Daarnaast wil de PVV dat mensen die hun zorgpremie niet betalen, geen recht meer hebben op de zorg uit het basispakket. In Nederland zijn er 120.000 mensen die al jaren niet of nauwelijks zorgpremie betalen, maar wel verzekerd blijven.

Bron: De Lange Mars Geplaatst door: Rob Vellekoop, 7 maart 2016

%d bloggers liken dit: